sunnuntai 29. kesäkuuta 2014

Om


Foto: Tibu Borgstén


O M   


Om du inte har tålamod
mot dig själv -
finns det knappast tillräckligt
för någon annan heller.

Om du inte kan förlåta
dig själv -
förlåter du sällan andra och
bär på bitterhet.

Om du inte bär på äkta ord
av sanningar -
finns det inga äkta broar
att bygga mellan människor 
som bär dig. 

Sist och störst;
 Om du inte lärt dig att älska dig själv  -
kommer du inte att kunna älska 
någon annan heller som det är
menat.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti