perjantai 24. lokakuuta 2014

Tro på det goda


Foto: Tibu Borgstén


T R O  P Å  D E T  G O D A

Var finns allt det goda,
som man skall tro på?
Stillheten, luften, tystnaden
eller i hjärtat av var och en?

Onekligen finns det
i både synlig och osynlig form.
Det goda och enkla sitter
både utom och inom oss.

Alla tror dock inte på det goda.
Är det en gåva?
Det är ett val.
Ett val att ta vara på det goda
som finns i dig, och i livet.

Det är att bemöta och erkänna
ett förhållande med Kärlek
större än någonting annat.
Att tro på det goda
är inte alltid lätt.

Men med öppet, äkta hjärta
vinner du vid varje vägskäl.
Varje rätt val förstärker det goda
och fina i dig,
och det goda i ditt liv.

Livet kan bli hederligt och få
en tydlig röd tråd, som man
kan följa vart än man går.
Först måste man bara söka
och hitta ändan av tråden.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti