sunnuntai 10. toukokuuta 2015

En blå framtid?


Foto: Håkan Wikman


Du upplyste oss om
religionens ställning
genom tiderna, och
vi flög med dig 
genom himlarna,
som varit klar blåa.

Ett djur,
på så oerhört många sätt
är ju vi människorna.
 Så tomma och blinda steg
mot vart då - är vi alla på väg?

Som murar står vi
framför varandra
med fastbundna hjärtan
 och så oerhört ensamma 
med borttappade meningar.
Vaför och för vems skull?

Kan vi inte älska
jorden och varandra,
som en gång i tiderna.
Kan vi inte stanna
och tystna ner ett varv.

Som du säger är det ju;
att utvecklingsoptimismen -
har totalt försvunnit
från vardagen och våra liv.
Och vi står och går på gatorna
med gråa kläder och gråa ansikten.

För det är så få
som har en blå framtid
istället för en grå.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti