torstai 10. huhtikuuta 2014

Dikttavlorna i Seutulan koulu 9.4.2014Eleverna jobbade parvis runt dikterna...


Man skulle välja vilken dikt man tyckte bäst om
och man skulle skriva varför.
Sedan skulle man välja vilken illustration man tyckte
bäst om och likaså varför.


Att få dela sina dikter med barn är alltid lika härligt, för barn är så ärliga och raka med sina åsikter.
Som en vuxen människa lär jag mej väldigt mycket från det frågorna som barnen frågar.
Det är ofta som jag efteråt har en känsla av att barn är mycket djupare än många tror.
Det är viktigt att bemöta barnen just som de är, och lika viktigt är det att visa att man
själv är just den man är..och ingeting falskt till. 

Dikterna sågs av åk 1, 2, 3, 4 (svenska läsande elever),
                                                                     5 ( svenska läsande elever) och personalen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti